Watch The Duelist Online
 
 
Actors
Pyotr Fyodorov, Vladimir Mashkov, Yuliya Khlynina, Yuriy Kolokolnikov, Aleksandr Mizev, Sergey Nevidimov, Vladimir Panichev, Vadim Pavlenko, Franziska Petri, Aleksandra Serebryakova, Pavel Tabakov, Artyom Vasilev, Aleksandr Yatsenko, Martin Wuttke, Yuriy Kuznetsov
Directors
Aleksei Mizgiryov
Countries
Release
2016
Categories
IMDB Rating
6.5/10
Set in 19th century Imperial Russia, the story revolves around a retired army veteran who makes a good living by settling duels for aristocrats, a common practice of the era. Shot in IMAX. Cast Petr Fedorov, Vladimir Mashkov, Martin Wuttke, Julia Khlynina, Yuri Kolokolnikov Director Alexey Mizgirev
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close