Watch Dragon Online
 
 
Actors
Kara Hui, Wu Jiang, Takeshi Kaneshiro, Yu Kang, Xiao Ran Li, Wei Tang, Kenji Tanigaki, Yu Wang, Donnie Yen, Jia-Min Li, Wei Zheng, Zun-Kui Chen, Qing-Hua Cun, Shou-Wei Cun, Shou-Ze Cun
Directors
Countries
Release
2011
Categories
Duration
115
IMDB Rating
7.1/10
A papermaker gets involved with a murder case concerning two criminals leading to a determined detective suspecting him and the former's vicious father searching for him.
Please leave your comment
Your Name
Add new comment
Please leave your comment
Your Name
Reply
page.content.movie.player.open page.content.movie.player.close